CMS системите дават възможност да се изпълни всеки дизайн и функционално съдържание на сайта. Това не е изненадващо, тъй като сървърът и браузърите не работят с вътрешния език на конкретната CMS, а с маркиращ език, който е общ за всички CMS системи.

С други думи, различните  платформи се различават единствено по различните инструменти, но всички те работят с един и същ изходен материал  - съдържанието на сайта, и дават един и същ краен резултат.

От гледна точка на произхода на CMS системите, те са делят на три групи:
Собственоръчно написани;
Готови безплатни;
Готови платени.

По отношение на първата група не може да се каже, че този тип сиситеми не излизат евтино, тъй като трябва да се плати на наетите за целта програмисти. И тъй като, за да се създаде добра CMS система и добре да се конфигурира тя не е лесно, в повечето случаи излиза по-евтино да се купи вече разработена такава. Но никой не може да ви забрани да си направите сайт по стария начин - като го напишете на ръка, страница по страница. Понякога от това можете дори да спечелите, няма да ви се налага да инсталирате CMS системата и База данни, и да ги настройвате. Основното предимство на собственоръчно написания код е, че той се фокусира върху конкретна задача. По принцип, кодът на тези платформи е добре оптимизиран.
Разликата между безплатните и платените системи за управление не е голяма, така че обкновеният потребител трудно би могъл да я разбере. Основните критерии за избор на платформа, както за платените, така и за безплатните, са тяхната достъпност, сигурност и стабилност.
В по-повечето случаи е по-лесно и по-изгодно да се използва една от съществуващите (платени или безплатни) платформи. Ще си спестите необходмостта от това да ползвате услугите на уеб дизайнер, а дори и да ви потрябват, то ще е колкото да ви изгради CMS системата, да я конфигурира и настрои с база данни.

Изисквания към платформата на сайта

Основните критерии за избор на предварително определена CMS система са:

Платформата, независимо дали е платена или не, трябва да позволява на потребителя сравнително лесно и бързо да създава нови материали и да ги редактира. За целта в CMS системите се интегрират визуални редактори, работещи по технологията Microsoft Word - ясно и просто, без да е необходимо да имате задълбочени познания за HTML или CSS ще можете да качвате материали на сайта. Това означава, че основното предимство на платфорамта трябва да бъде значително снижаване на изискванията относно познанията в областта на уеб дизайна на собственика и на другите потребители; CMS системата трябва да има база данни, която съхранява всички материали по проекта. Като изключение, съществуват и такива платформи, които не използват База данни и съхраняват материалите под формата на файлове; При всяко подаване на заявка към уеб-сървъра отговорът на CMS системата трябва да бъде много бърз и лесно да генерира поисканата от потребителя страница. В случай на голям брой посетители, т.е. голям брой заявки към сървъра, може да се стигне до претоварване и бъгване. В такива случаи, CMS системата трябва да има функция за кеширане, която съхранява вече генерираните страници под формата на готови файлове. Освен всичко друго, този подход ще разтовари процесора и оперативната памет.

Изборът на платформа зависи от вида на съдържанието.  Ако даден сайт се обновява често, е необходима такава платформа, която да позволява лесно и бързо добавяне на нова информация. Изборът на платена или безплатна CMS система няма ясен отговор, всичко зависи от конкретния случай. Въпреки това, безплатните платформи имат един недостатък - всички технически проблеми са за сметка на създателя на сайта, поради липса на техническа помощ.

Предимства и недостатъци на готовите CMS системи.

Ето един кратък обзор на готовите платфoрми, безплатни и платени.

WordPress е безплатна платформа, първоначално замислена за създаване на блогове, но тя ви позволява да изработвате сайтове от всякакъв тип. Платформата е лесна за инсталиране, можете лесно да променяте шаблони и теми, има опция за ползване от много потребители, и високи SEO-храктеристики.
DataLifeEngine - платена CMS, предназначена за изработване на информационни и новинарски сайтове. Има широка функционалност и ниско натоварване на базата данни, добри SEO- характеристики. Тази платформа има много "дупки", затова често е изложена на хакерски атаки.
Drupal - безплатна CMS система, с добра SEO-адекватност, сигурност и функционалност. Основната версия на платформата е предназначена за създаване на блогове, новинарски сайтове и онлайн форуми.
Bitrix - платена професионална CMS система, която се използва при създаването на корпоративни ресурси в Интернет. Доста сложна за създаване и редактиране, натоварва сървъра, има проблеми с дублирането на страници и сигурността.
Joomla - безплатна CMS система за изработване на информационни сайтове. Има добра функционалност, сигурност и разполага с голям набор от шаблони. Един от нейните недостатъци е високото натоварване на сървъра.
Ucoz - безплатна платформа, лесна и удобна CMS платформа, не изискваща предварително закупуване на хостинг и домейн.