Текстовото съдържание има голямо значение за всеки сайт – както за посетителите му, така и за търсачките. Ще изброим 10 от най-важните правила, които трябва да имаме предвид винаги, когато пишем текстове за уеб сайтове.
Разпределете заглавията правилно

Започнете от "H1" и го използвайте само по веднъж на всяка страница. Първо, по този начин страницата ще е по-четлива, второ, търсачките никога няма да индексират сайта ви добре, ако роботът не може да разбере, кое заглавие на страницата е главно, а кое - второстепенно. Затова ако трябва да поместите на страницата няколко заглавия, ги редувайте според важността - "H1","H2", "H3".


Краткостта - признак за майсторство

Повечето посетители на уеб сайтове са заети хора, които нямат време да четат дълги текстове. Винаги се старайте да се фокусирате върху най-важното и да бъдете кратки и и изчерпателни.


Използвайте списъци и таблици

Списъците и таблиците не случайно се ползват от такава популярност в интернет пространството. Тъй като:

Те се четат лесно;
Помагат да се структурира информацията, така че посетителят да може набързо да я прегледа
Да я прегледа "Набързо" означава, че посетителите са се запознали със съдържанието на вашата уеб страница и може би даже са я прочели.


Говорете за най-важното в самото начало

Обикновено се опитваме да въведем читателя в темата с някакъв увод, а след това да кажем най-важното. Но в уеб пространството този закон не важи. Тук трябва да говорите за най-важното в самото начало, за да не загубите читателския интерес.


Бъдете себе си!

Ако искате хората да игнорират статиите от вашия блог или текстовете от уеб страницата ви, трябва да пишете по-стандартно, използвайки езикови щампи.

Но ако искате точно обратното, читателите да се заинтригуват от статиите ви, то пишете за това, което действително ви вълнува и интересува. Бъдете оригинални, дори нестандартни. Но най-важното е да бъдете индивидуалист - това е важно както за читателите, така и за търсачките.

Мислете за читателя

Какви са посетителите на вашия сайт? Коя информация ще е най-важна за тях? Използвайте ключови думи, които са актуални за вашите читатели.


Уважайте "старите" думи

Според изследванията, търсачките намират много по-лесно "старите" думи, отколкото съвременните неологизми. А и за хората е много по-лесно да се ориентират.


Използвайте заглавия, които подканват читателите към дейстие!

Заглавията са първото нещо, което се набива на очи, затова им обърнете особено внимание. Не се страхувайте да подканите читателя към действие и да използвате най-важните думи в началото на заглавието - това е важно както за читателите, така и за търсачките.


Напишете кратък текст и направете линк по същата темата към друга статия. Например, ако пишете в блог, направете препратки към статии по същата тема.


Проверявайте гъстотата на ключовите думи в текстовете.

Това можете да направите с някои уеб страници, разработени специално за целта.