Няколко основни препоръки за онези, които искат да създадат успешни уеб страници.


  1. Винаги се поставяйте на мястото на посетителите.

На практика всичко, свързано с изработването на сайта, трябва да бъде разгледано и от гледна точка на посетителите. Внимателно обмислете какво точно ще е полезно за тях, как по-удачно да организирате информацията, така че това да е приятно и за окото на неопитния посетител.

  1. Съобразявайте се с предполагаемата аудитория.

Възрастта, пола, социалното положение, предпочитанията, интересите, хобито, вида на дейност и т.н. – всичките тези подробности са важни при създаването на цялостна концепция за изграждането на сайта.

  1. Не се разхвърляйте в много направления.

Това може да се отрази зле не само на seo-оптимизацията на сайта, но и да окаже влияние на отношението на посетителите към фирмата ви. Търсачките обичат сайтове с определена тематика, а потребителите могат да се отнесат с недоверие към организация, която предлага, например, услуги за разработка на дизайн и в същото време за доставка на мебели. Изборът на едно направление ще ви помогне по-добре да се концентрирате и да придобиете опит в избраната сфера. .

  1. Бъдете оригинални.

Като се придържате при това към съвременните тенденции. Трябва правилно да се определи с какво можете да се отличите от конкурентите си и с какво тази уникалност може да заработи за вас като преимущество. Движете се в една посока с всички, но не забравяйте да се откроите от останалите.

  1. Внимавайте съдържанието на ресурсите да съответстват на заглавията.

Всички материали на сайта трябва да отговарят на потребностите на целевия потребител. Разпространяването на сайта в среда, която не се касае пряко до вашия род на бизнес е глупаво – това е пълна загуба на време.

  1. Обръщайте внимание не само на външните съставляващи, но и на вътрешните.

Именно от изходния код на сайта, размера на медийните файлове зависи натоварването върху хостинга, скоростта за зареждане на сайта, възможността за лесно и коректно редактиране на материалите, настройването на параметрите и т.н.

  1. Постоянно обновявайте и актуализирайте контента (съдържанието).

Колкото по-често добавяте нови материали, толкова по-голяма тежест ще има сайта за посетителите и за търсачките. Обновяването е признак за важността на сайта. Ако уеб страницата е обгрижвана от собственика, то какво остава за останалите.

  1. Поддръжайте функционалността на сайта в изправност.

Тази точка е най-лесно да се спази, ако си отговорим на въпроси като: „Какво ще се случи, ако се превишат символите в коментарите?“, „Какво ще види посетителят, когато кликне върху несъществуващ url-адрес?“, „Добре ли е направена защитата от спам и „вредни“ линкове?“.

  1. Придържайте се към естествеността.

Не е нужно да се преувеличава ролята на търсачките, борсите за линкове и др. услуги. Та нали сайтът ви не е разработен за тях по принцип?

  1. Търсете „златната среда“.

Търсете онова, което може да донесе реална полза на посетителите.